Levnadsvanor

Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor

Riksföreningen har tagit fram informationsblad och samtalsstöd för att underlätta skolsköterskors arbete med levnadsvanor. Materialet är designat för att användas på hälsosamtal, enskilda samtal, men också i klassen eller i grupper. Flera av informationsbladen finns översatta till andra språk.
Samtalsstödet har tagits fram i samarbete med Dietisternas riksförbund och Fysioterapeuterna.


Publiceringsdatum: