Dokument

Här lägger vi ut dokument som du kan ha nytta av som medlem. Om det finns äldre dokument som du saknar ber vi dig höra av dig till oss.

Årsmöteshandlingar

Här är handlingarna till föreningens årsmöte 2022

Kallelse och dagordning Word, 42.2 kB. (Word, 42.2 kB)

Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 190.6 kB. (Pdf, 190.6 kB)

Verksamhetsplan 2022-2023 Pdf, 440.3 kB. (Pdf, 440.3 kB)

Valberedningens underlag Pdf, 141.5 kB. (Pdf, 141.5 kB)

Förslag till stadgeändringar Pdf, 47.3 kB. (Pdf, 47.3 kB)

Bokslut 2021 Pdf, 185.8 kB. (Pdf, 185.8 kB)

Resultatrapport 2021 Pdf, 51.1 kB. (Pdf, 51.1 kB)

Balansrapport 2021 Pdf, 34.8 kB. (Pdf, 34.8 kB)

Revisionsberättelse 2021 Pdf, 63.2 kB. (Pdf, 63.2 kB)

Budget 2022 Pdf, 20.1 kB. (Pdf, 20.1 kB)

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Pdf, 292.9 kB. (Pdf, 292.9 kB)


Kvalitetsmått

Kvalitetsmått 2020 Pdf, 717.5 kB. (Pdf, 717.5 kB)

Personalresurser Pdf, 87.4 kB. (Pdf, 87.4 kB)

Elevernas Inlärningsmiljö Pdf, 104.3 kB. (Pdf, 104.3 kB)

Kvalitesmått För Elevhälsans Medicnska Insatser 2017 Pdf, 936.2 kB. (Pdf, 936.2 kB)

Lokaler och Utrustning Pdf, 88.1 kB. (Pdf, 88.1 kB)

Verksamhetsansvar Pdf, 78.2 kB. (Pdf, 78.2 kB)

Verksamhetens Arbete Pdf, 102 kB. (Pdf, 102 kB)


Levnadsvanor

Samtalsstöd

Levnadsvanor- presentation

Levnadsvanor- bakgrundstext till skolsköterskor Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor åk 4-6 (med text) Pdf, 30.3 MB. (Pdf, 30.3 MB)

Samtalsstöd för hälsosamalevnadsvanor åk 4-6 (endast bilderna) Powerpoint, 15.6 MB. (Powerpoint, 15.6 MB)

Bildstöd vid samtal Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)


Broschyr och 5 informationsblad

Bra levnadsvanor för barn och unga Pdf, 673 kB. (Pdf, 673 kB)

Sund mat Pdf, 75.2 kB. (Pdf, 75.2 kB)

Fysisk aktivitet Pdf, 160.8 kB. (Pdf, 160.8 kB)

Övervikt Pdf, 63.5 kB. (Pdf, 63.5 kB)

Sömn Pdf, 237.9 kB. (Pdf, 237.9 kB)

Balans i livet Pdf, 469.7 kB. (Pdf, 469.7 kB)


Översättningar:

Arabiska

Broschyr Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

Informationsblad Pdf, 3.7 MB. (Pdf, 3.7 MB)


Dari

Broschyr Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

Informationsblad Pdf, 3.7 MB. (Pdf, 3.7 MB)


Engelska

Broschyr Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

Informationsblad Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)


Persiska

Broschyr Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

Informationsblad Pdf, 3.7 MB. (Pdf, 3.7 MB)


Somaliska

Broschyr Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Informationsblad Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)Remissvar

2022

Remissvar för Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp epilepsi Word, 40.2 kB. (Word, 40.2 kB)

Remissvar för vårdprogram Prader-Willis syndrom Word, 12.6 kB. (Word, 12.6 kB)

Remissvar Min vårdplan akut lymfatisk leukemi Word, 122 kB. (Word, 122 kB)

Remissvar vårdriktlinje migrän Word, 213.9 kB. (Word, 213.9 kB)

Remissvar Livmoderhalscancer Word, 114.8 kB. (Word, 114.8 kB)

Remissvar onormal blödning från livmodern Word, 213.9 kB. (Word, 213.9 kB)

2021

Vägledning om arbetande hund i skolan Pdf, 80.2 kB. (Pdf, 80.2 kB)

Informationsöverföring innom vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Bättre möjligheter att nå kunskapskraven Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 63.4 kB)

Underlag för kommande nationell strategi
för psykisk hälsa och suicidprevention
Pdf, 242.1 kB.
(Pdf, 242.1 kB)

Börja med barnen! Sammanhållen god och
nära vård för barn och unga
Pdf, 269.4 kB.
(Pdf, 269.4 kB)

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer Word, 115.1 kB. (Word, 115.1 kB)

2020

Ändrade föreskrifter (HSL-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Pdf, 66.4 kB. (Pdf, 66.4 kB)

God och när vård- en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Pdf, 63.6 kB. (Pdf, 63.6 kB)

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2020 Pdf, 54.1 kB. (Pdf, 54.1 kB)

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019:64 Pdf, 77.6 kB. (Pdf, 77.6 kB)


Skrivelser


Skrivelse om EMQ Word, 32.2 kB. (Word, 32.2 kB)


Välkomnande av plan för genomförande av regeringsuppdraget
om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
Pdf, 145.7 kB.
(Pdf, 145.7 kB)


Bildstöd

Bildstöd till hälsosamtal FSK Pdf, 648.2 kB. (Pdf, 648.2 kB)

Bildstöd till hälsosamtal år 4 Pdf, 598.9 kB. (Pdf, 598.9 kB)

Bildstöd till hälsosamtal år 7 Pdf, 877.5 kB. (Pdf, 877.5 kB)

Bildstöd till hälsosamtal gymnasiet år 1 Pdf, 807.3 kB. (Pdf, 807.3 kB)


Kvalitetsregister

Nyttan med EMQ Pdf, 76.5 kB. (Pdf, 76.5 kB)


Senast publicerad: