Dokument

Här lägger vi ut dokument som du kan ha nytta av som medlem. Om det finns äldre dokument som du saknar ber vi dig höra av dig till oss.

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Pdf, 292.9 kB. (Pdf, 292.9 kB)


Kvalitetsmått

Kvalitetsmått 2020 Pdf, 717.5 kB. (Pdf, 717.5 kB)

Personalresurser Pdf, 87.4 kB. (Pdf, 87.4 kB)

Elevernas Inlärningsmiljö Pdf, 104.3 kB. (Pdf, 104.3 kB)

Kvalitesmått För Elevhälsans Medicnska Insatser 2017 Pdf, 936.2 kB. (Pdf, 936.2 kB)

Lokaler och Utrustning Pdf, 88.1 kB. (Pdf, 88.1 kB)

Verksamhetsansvar Pdf, 78.2 kB. (Pdf, 78.2 kB)

Verksamhetens Arbete Pdf, 102 kB. (Pdf, 102 kB)


Levnadsvanor

Balans i livet Pdf, 469.7 kB. (Pdf, 469.7 kB)

Bra levnadsvanor för barn och unga Pdf, 673 kB. (Pdf, 673 kB)

Fysisk aktivitet Pdf, 160.8 kB. (Pdf, 160.8 kB)

Levnadsvanor- bakgrundstext till skolsköterskor Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Levnadsvanor- presentation

Sund mat Pdf, 75.2 kB. (Pdf, 75.2 kB)

Sömn Pdf, 237.9 kB. (Pdf, 237.9 kB)

Visuellt stöd Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Övervikt Pdf, 63.5 kB. (Pdf, 63.5 kB)


Remissvar

2021

Vägledning om arbetande hund i skolan Pdf, 80.2 kB. (Pdf, 80.2 kB)

Informationsöverföring innom vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Bättre möjligheter att nå kunskapskraven Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 63.4 kB)

Underlag för kommande nationell strategi
för psykisk hälsa och suicidprevention
Pdf, 242.1 kB.
(Pdf, 242.1 kB)

Börja med barnen! Sammanhållen god och
nära vård för barn och unga
Pdf, 269.4 kB.
(Pdf, 269.4 kB)

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer Word, 115.1 kB. (Word, 115.1 kB)

2020

Ändrade föreskrifter (HSL-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Pdf, 66.4 kB. (Pdf, 66.4 kB)

God och när vård- en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Pdf, 63.6 kB. (Pdf, 63.6 kB)

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2020 Pdf, 54.1 kB. (Pdf, 54.1 kB)

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019:64 Pdf, 77.6 kB. (Pdf, 77.6 kB)


Skrivelser

Välkomnande av plan för genomförande av regeringsuppdraget
om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
Pdf, 145.7 kB.
(Pdf, 145.7 kB)


Bildstöd

Bildstöd till hälsosamtal FSK Pdf, 648.2 kB. (Pdf, 648.2 kB)

Bildstöd till hälsosamtal år 4 Pdf, 598.9 kB. (Pdf, 598.9 kB)

Bildstöd till hälsosamtal år 7 Pdf, 877.5 kB. (Pdf, 877.5 kB)

Bildstöd till hälsosamtal gymnasiet år 1 Pdf, 807.3 kB. (Pdf, 807.3 kB)Senast publicerad: