Ingela Beck

Diplomeringsansvar

Ingela.beck@hkr.se

Jag är docent i omvårdnad, diplomerad sjuksköterska i palliativ omvårdnad och har min anställning vid Högskolan Kristianstad med affiliering till Palliativt Utvecklingscentrum i Lund. Undervisningen och forskningen som jag bedriver har fokus på palliativ vård i allmänhet och palliativ vård till äldre i synnerhet. Jag har min kliniska bakgrund inom äldrevård och specialiserad palliativ vård. Jag har idag ett nära samarbete, genom olika forskningsprojekt och genom undervisningen, med verksamheter som arbetar med både allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård. Det jag särskilt är engagerad i och arbetar för är ökad kunskap och färdighet hos vård- och omsorgspersonal att uppmärksamma och möta personers behov av palliativ omvårdnad. Men även att förstå hur organisatoriska och samhälleliga faktorer påverkar omvårdnaden.

Publiceringsdatum: