Diplomering för sjuksköterska inom palliativ omvårdnad

Diplomering inom palliativ omvårdnad är en kvalitetsindikator som innebär att du som sjuksköterska har både gedigen akademisk kompetens och minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete på specialiserad palliativ enhet med eget omvårdnadsansvar och arbete inom
multiprofessionellt team.

För att bedöma, värdera och implementera nya forskningsrön och kunskaper i den kliniska omvårdnaden krävs såväl gedigen erfarenhetsbaserad kompetens som gedigen akademisk kompetens. Som diplomerad sjuksköterska har du de kunskaper och erfarenheter som krävs för att utföra, utveckla, och utbilda inom palliativ omvårdnad. Du bidrar till att säkerställa vårdkvaliteten för patienter och närstående vid progressiv obotlig sjukdom och för patienter i livet slutskede. Som kliniskt arbetande diplomerad sjuksköterska bedriver du egna utvecklingsprojekt och tar aktivt del av/deltar i omvårdnadsforskning, vilket är viktig för yrket.

Ansökan kan göras två gånger per år, sista ansökning är 15 januari och 15 augusti.

Skicka din ansökan om diplomering till
E-post: sfpo@swenurse.se

Riktlinjer diplomering Länk till annan webbplats. (pdf, 564.2 kB)
Ansökan diplomering Länk till annan webbplats. (pdf, 615.2 kB)

Blankett för Referens av närmsta chef  Pdf, 300.6 kB.

Senast publicerad: