Diplomering för sjuksköterska inom palliativ omvårdnad

En diplomering inom palliativ omvårdnad är en kvalitetsindikator som innebär att du som
sjuksköterska har både gedigen akademisk kompetens och minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete på specialiserad palliativ enhet med eget omvårdnadsansvar och arbete inom
multiprofessionellt team.

För att bedöma, värdera och implementera nya forskningsrön och
kunskaper i den kliniska omvårdnaden krävs såväl gedigen erfarenhetsbaserad kompetens som
gedigen akademisk kompetens. Som diplomerad sjuksköterska har du de kunskaper och
erfarenheter som krävs för att utföra, utveckla, och utbilda inom palliativ omvårdnad. Du
bidrar till att säkerställa vårdkvaliteten för patienter och närstående vid progressiv obotlig
sjukdom och för patienter i livet slutskede. Som kliniskt arbetande diplomerad sjuksköterska
bedriver du egna utvecklingsprojekt och tar aktivt del av/deltar i omvårdnadsforskning, vilket
är viktig för yrket.

Ansökan kan göras två gånger per år, sista ansökningsdag för våren är 15 januari och för hösten 15 augusti.

Skicka din ansökan om diplomering till SFPO sekreterare
E-post: petra@tegmans.com
Alternativt papperspost till

Petra Tegman
c/o Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm

Riktlinjer diplomering Länk till annan webbplats. (pdf, 564.2 kB)
Ansökan diplomering Länk till annan webbplats. (pdf, 615.2 kB)

Blankett för Referens av närmsta chef  Pdf, 300.6 kB.

Senast publicerad: