Forskningsstipendium

Forskningsstipendiet syftar till att bidra till forskning inom palliativ vård

Stipendiet är ett engångsbelopp á 20 000 kr som delas ut till en eller delas mellan flera sjuksköterskor och kan sökas av medlem i SFPO sedan minst ett år.

Ansökan sker via mail till; sfpo@swenurse.se

Ansökans innehåll

  • Namn, postadress, personnummer samt mailadress till sökande.
  • Sammanfattning av projektet, max 3 500 tecken
  • Ekonomisk redogörelse, max 1 500 tecken för vad stipendiet ämnas användas till.
  • Arbetsplats för sökande samt kontaktperson på arbetsplats, mailadress och telefonnummer.

Utdelning av stipendiet sker vid SFPO utbildningsdagar alternativt via post i händelse av att utbildning ej arrangeras i närtid.

Ansökan senast 31 decmber.

Beslut om stipendiet fattas av styrelsen för SFPO i samråd med representanter från forskande sjuksköterskor.

Önskemål finns om att stipendiat sprider forskningsresultatet till våra medlemmar via utbildningsdagar eller liknande.

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen SFPO!


Senast publicerad: