Avhandlingar i Palliativ omvårdnad

Alshehri, H.H. (2022). Prerequisites for palliative care provision in intensive care: towards knowledge translation. Diss. (sammanfattning) Göteborg: Göteborgs universitet, 2022. Gothenburg.

Dalhammar, K. (2022). Symptoms, problems and care needs among patients newly diagnosed with oesophageal and gastric cancer: implications for early palliative care. Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2022. Lund.

Dröfn Birgisdóttir (2022). Losing a parent to cancer as a teenager - Family cohesion, grief, long-term health and wellbeing and the development of a comprehensive care guide for personalized palliative care [Elektronisk resurs]. Lund: Lund University, Faculty of Medicine.

Wallin, V. (2022). Mealtimes in palliative care contexts: Perspectives of patients, partners, and registered?nurses. Diss. Stockholm : Marie Cederschiöld university, 2022. Stockholm.

Wode, K. (2022). Complementary and alternative medicine in cancer: from utilization to a randomized controlled trial. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2022. Umeå.

Åvik Persson, H. (2022). Implementation of knowledge-based palliative care at nursing homes: The professionals' perspective [Elektronisk resurs]. Lund: Lund University, Faculty of Medicine.


O´Sullivan, A. (2021). Bereaved family members VOICES of support and care during the last three months of life for people with advanced illness. Diss. Stockholm : Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2021. Stockholm.

Kroik, L. (2021). Samer och livets slut: kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2021. Umeå.

Eneslätt, M. (2021). Dösnack: metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2021. Stockholm.

Kastbom, L. (2021). A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) in patients near end-of-life. Diss. (sammanfattning) Linköping: Linköpings universitet, 2021. Linköping.


Cleeve, H. (2020). Mundane mattering: how materialities come to matter in everyday life in dementia care units and in end of life care. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Karolinska Institutet, 2020. Stockholm.

Schenell, R. (2020). Maintaining self-determination in palliative phase in residential care: a model to facilitate person-centred care for older persons. Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2020. Gothenburg.

Eklund, R. (2020). Barns erfarenheter av ”The Family Talk Intervention”: Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Diss. Stockholm : Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020. Stockholm.

Holmberg, B. (2020). När kroppen inte räcker till: assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. Diss. Stockholm : Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020. Stockholm.

Sjöberg, M. (2020). Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer [Elektronisk resurs] äldre personers upplevelser samt dokumentation i patientjournalen. Diss. (sammanfattning), 2020. Malmö.

Sundström, M. (2020). Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer [Elektronisk resurs] vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd. Diss. (sammanfattning), 2020. Malmö.

Sundström, M. (2020). Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd [Elektronisk resurs]. Diss. (sammanfattning), 2020.

Ågren, A. (2020). Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden. Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2020. Linköping.


Ahmadi, Z. (2019). Prevalence and Pharmacologic Treatment of Breathlessness in Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Elektronisk resurs]. Lund: Lund University, Faculty of Medicine. https://portal.research.lu.se/ws/files/63920975/Zainab_Ahmadi_komplett.pdf Länk till annan webbplats.

Castor, C. (2019). Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives [Elektronisk resurs]. Lund: Lund University, Faculty of Medicine.

https://portal.research.lu.se/ws/files/68768422/Charlotte_Castor_WEBB.pdf Länk till annan webbplats.

Eriksson, H. (2019). End of Life Stroke Care: perspectives of health-care professionals and family members. Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2019. Linköping.

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1353375&dswid=-9699 Länk till annan webbplats.


Pettersson, Mona (2018). COMPETENCE AND COMMUNICATION: Do Not Resuscitate Decisions in Cancer Care. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2018

Hansson Wennerblom, Johanna (2018). Surgical methods in treating pancreatic tumours. Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2018


Hjelmfors, L. (2018). Communication about the Heart Failure Trajectory in Patients, their Families and Health Care Professionals. Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2018. Linköping.

Lind, S. (2018). Implementation of knowledge-based palliative care in acute care settings: obstacles, opportunities and experiences. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2018. Stockholm.

Andersson, S. (2017). Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer: närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2018. Umeå.

Möllerberg, M. (2017). Families' life situation when living with cancer: aspects of health and family sense of coherence. Dissertation (sammanfattning) Växjö, 2017. Växjö.

Karlsson, M. (2016). Vidrörd av livet i dödens närhet: Att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap. Diss. (sammanfattning), 2016. Åbo.


Avhandlingar inom palliativ vård

Holm, Maja (2016). Promoting preparedness for family caregiving: a randomised controlled intervention in palliative care. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2016

http://www.avhandlingar.se/avhandling/821d26bda0/ Länk till annan webbplats.


Kinch Westerdahl, Annika (2016). Implantable defibrillator at end of life with emphasis on deactivation and guideline compliance. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2016

http://www.avhandlingar.se/avhandling/5eb48a497b/ Länk till annan webbplats.


Klarare, Anna (2016). Specialized palliative home care teams: complementary perspectives of team functions and influences on patients and families. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2016

http://www.avhandlingar.se/avhandling/9f5d503834/ Länk till annan webbplats.


Morberg Jämterud, Sofia (2016). Human dignity: a study in medical ethics. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2016

http://www.avhandlingar.se/avhandling/f777bbcb39/ Länk till annan webbplats.


Rydvall, Anders (2016). Withhold or withdraw futile treatment in intensive care: arguments supported by physicians and the general public. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2016

http://www.avhandlingar.se/avhandling/86eb9702ae/ Länk till annan webbplats.


Sandsdalen, Tuva (2016). Quality in palliative care from the patient perspective: instrument development, perceptions of care received and the importance of care. Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2016

http://www.avhandlingar.se/avhandling/dee9a637a1/ Länk till annan webbplats.


Erichsén, Eva (2015). Constipation in palliative care: prevalence, definitions, symptom distress and risk-factors. Lic.-avh. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2015

Jalmsell, Li (2015). Towards good palliation for children with cancer: recognizing the family and the value of communication. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2015

Lilienberg, Elsa (2015). Biopharmaceutical evaluation of intra-arterial drug-delivery systems for liver cancer: investigations in healthy pigs and liver cancer patients. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2015

Martinsson, Lisa (2015). Quality improvement in palliative care: the role of a national quality register and perceptions of information during palliative chemotherapy. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2015

Wallin, Viktoria (2015). Mat och måltider vid livets slut: patienter och närståendes erfarenheter av ätsvårigheter. Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2015

Näppä, Ulla (2014). Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2014

Axelsson, Lena (2013). Living with haemodialysis close to death: patients' and close relatives' experiences. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2013

Beck, Ingela. (2013). Att fokusera på ”varandet” i en värld av görande: stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre. Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2013

Lindblad, Anna (2013). End-of-life decisions: studies of attitudes and reasoning. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2013

Lundquist, Gunilla (2013). Breakpoint communication about transition to end-of-life care: context, content and consequences. Licentiatavhandling (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2013Senast publicerad: