Nationellt nätverk transplantationskoordinatorer organdonation

OM OSS:

NNTO är ett professionellt nätverk vars syfte är att samla Sveriges Transplantationskoordinatorer.

NNTO ´s uppgift är:

Att verka för Transplantationskoordinatorernas professionella utveckling inom organdonation och transplantation.

Att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende organdonation och transplantationsverksamhet i Sverige.

Att utveckla samverkan med andra nationella och internationella organisationer som har betydelse för organdonation och

transplantations utveckling.
Transplantationskoordinator är en specialistsjuksköterska inom Intensivvård, Anestesi och Operation.

trådhjärta