Nationellt nätverk transplantationskoordinatorer organdonation

OM OSS

NNTO initierades 2013 och blev formellt ett nätverk

under Svensk sjuksköterskeförening 2016 .

SYFTE

Ett professionellt nätverk för alla Sveriges transplantationskoordinatorer och därmed möjliggöra

en stark ställning som referensgrupp inom området organdonation och transplantation.

NNTO arbetar för att främja utbildning, forskning och utveckling för att stärka yrkesspecialiteten.

MEDLEMMAR

Transplantationskoordinatorer som arbetar med organdonation från avlidna.

Tidigare transplanationskoordinatorer kan vara med som adjungerade medlemmar.

TRANSPLANTATIONSKOORDINATORN

Vid en organdonationsprocess från avlidna ansvarar transplantationskoordinatorn för den samordnande

funktionen mellan intensivvård och transplantation / donator och recipient .
trådhjärta