Transplantation

Organdonation är en förutsättning för transplantation.

Idag transplanteras hjärta, lungor, lever, njurar, pankreas, tarm och även uterus och senast händer till patienter där inga andra botande behandlingsmetoder finns.

Behovet av organ är större än tillgången, detta medför att väntetiden för mottagare är ofta lång och ibland med dödsfall som följd. Därför är varje donator är mycket viktig för de patienter som väntar.

Senast publicerad: