Transplantation

Organdonation är en förutsättning för transplantation.

I Sverige transplanteras idag hjärta, lungor, lever, njurar, bukspottskörtel, tarm, livmoder och senast händer till patienter där inga andra botande behandlingsmetoder finns. Donation av organ och vävnader efter döden är en förutsättning för dessa transplantationer, och den enda möjligheten för dem som transplanteras att få chansen att leva vidare eller att få ett liv med förbättrad livskvalitet.

Behovet av organ är större än tillgången, det medför att väntetiden för mottagarna ofta blir lång, ibland alltför lång med dödsfall som följd. Därför är varje donator otroligt viktig för de patienter som väntar på transplantation.

Senast publicerad: