Enheten för Organ koordinering

På Enheten för Organkoordinering i Göteborg arbetar åtta transplantationskoordinatorer med organdonation från avlidna. De upprätthåller en beredskapslinje dygnet runt för Norra-, Västra- och Sydöstra sjukvårdsregionen samt Island. Området har ca 3,8 miljoner invånare.

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Ett projekt med transplantation av livmoder från levande donatorer har utförts och nu finns även ett program för transplantation av livmoder från avlidna. I december 2020 genomfördes här Nordens första handtransplantation.


Senast publicerad: