Transplantationskoordinatorer SUS Malmö/Lund

På Skånes Universitetssjukhus i Malmö arbetar fem transplantationskoordinatorer med organdonation från avlidna. De upprätthåller en beredskapslinje dygnet runt för Södra sjukvårdsregionen.

På Skånes Universitetssjukhus i Lund finns dessutom sex thorax koordinatorer i beredskap. Deras ansvar är samordningen/koordineringen av hjärta och lungor som transplanteras till patienter i Lund.

På Skånes Universitetssjukhus i Malmö trasplanteras njure, bukspottskörtel samt insulinproducerande celler. På Skånes Universitetssjukhus i Lund transplanteras hjärta och lungor.

Senast publicerad: