Aktuellt

NNTO har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en kompetensbeskrivning på avancerad nivå för specialistsjuksköterska verksam som transplantationskoordinator. Denna finns publicerad bland andra kompetensbeskrivningar på swenurse.se

Publiceringsdatum: