OFO Mellansverige

Ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Här arbetar tio transplantationskoordinatorer varav fem i Uppsala och fem i Stockholm. Dessa delar på en gemensam beredskapslinje som bemannas dygnet runt. Arbetsområdet är Sjukvårdsregion Mellansverige samt Sjukvårdsregion Stockholm och Gotland.

OFOs arbetsområde utgörs av nio län i Mellansverige med totalt 24 akutsjukhus. I regionen bor ca 4,7 miljoner invånare vilket utgör ca 45 % av Sveriges befolkning.

I OFO området transplanteras lever, njure, bukspottskörtel samt insulinproducerande celler. Transplantationerna sker på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.


Senast publicerad: