Styrelse

NNTO är Sveriges professionella nätverk för transplantationskoordinatorer

Ordförande: Maria Söderström

E-post: maria.soderstrom@regionstockholm.se

Senast publicerad: