Vad vi på NNTO gör

NNTO arbetar för att utveckla och kvalitetsäkra dels transplantationskoordinatorns egna arbete men även för att hela donationsprocessen ska kunna ske säkert och med kvalitét enligt gällande lagar och riktlinjer nu och i framtiden. Nedan följer ett axplock av vad NNTO har arbetat och arbetar med.

Nationellt projekt för att utreda om möjlighet finns till nationell koordinering, finansierat av Vävnadsrådet på SKR. Slutfört.

Delaktiga i det nationella DCD projektet, samt delaktiga i breddinförandet av DCD i Sverige.

Redaktörer för de Nationella Donationspärmarna DBD och DCD, slutfört 2021 men uppdateras minst vart 3:e år.

Nationell kompetensbeskrivning på avancerad nivå för Specialistsjuksköterska verksam som transplantationskoordinator, slutfört dec 2021.

Ingår i kursledningarna för de nationella utbildningarna EDHEP och Avancerad kurs i organdonation, Steg 3.

Föreläser bland annat på på sjukhus, gymnasieskolor, universitet och högskolor.

Adjungerad representant i Svensk transplantationsförening.

Ledamöter i NAG (Nationell arbetsgrupp) donation som ligger under SKRs kunskapstyrning, nationellt programområde PIVOT.

Ledamot i "VOG organ" en grupp inom Vävnadsrådet på SKR.

Representeras i "Forum för donation och transplantation" på Nationellt Donationscentrum, Socialstyrelsen.

Skriver yttranden på remisser inom donationsområdet från olika instanser bl.a. Regeringen samt Socialstyrelsen.

Sammanställer nationell statistik.

Har ett nära samarbete med internationella transplantationskoordinerings organisationer som Scandiatransplant, Eurotransplant, Swisstransplant och NHSBT.

Har en representant i EDTCO, European Donation and Transplant Coordination Organization.Senast publicerad: