Kompetensbeskrivning

En nationell kompetensbeskrivning på avancerad nivå för transplantationskoordinator har utarbetats i samråd med Svensk sjuksköterskeförening. Den beskriver transplantationskoordinatorns unika kompetens, självständiga yrkesroll samt förhållningssätt i vården. Syftet är att på nationell nivå tydliggöra transplantationskoordinatorns proffessionella kompetens och därmed bidra till en god, säker och jämlik omvårdnad i donationsprocessen. Kompetensbeskrivningen ska användas och utgöra ett stöd för blivande och verksamma transplantationskoordinatorer, verksamheter, beslutsfattare och lärosäten.

Litteraturlista relaterad till kompetensbeskrivningen:

SOSFS 2012:14 (M) Socialstyrelsen, Föreskrifter

DIRECTIVE 2010/45/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of July 2010 on standars of quality and safety of human organs intended for transplantation, official Journal of the European Union, L207/14, 6.8.2010

 

Senast publicerad: