Kompetensbeskrivning

En nationell kompetensbeskrivning på avancerad nivå för transplantationskoordinator har utarbetats i samråd med Svensk sjuksköterskeförening.

Text

Senast publicerad: