Nyheter

NNTO Årsmöte hålls den 15 november 2023 i Uppsala

true true true
  1. 17 november 2020 | Nyheter

    Aktuellt

    NNTO har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en kompetensbeskrivning på avancerad nivå för specialistsjuksköterska verksam som transplantationskoordinator. Denna finns publicerad bland andra kompetensbeskrivningar på swenurse.se du hittar den här.

  2. 22 juni 2021 | Nyheter

    Studier

    Recovery After Lung Transplantation. Adaptation to a New Normality.