Rubrik

Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

2020 års stipendiat heter Anna Vemdé

Här har vi ställt tre frågor till Anna

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund som sjuksköterska och i synnerhet som sjuksköterska inom barnreumatologi?

Jag heter Anna Vermé. Jag arbetar som barnsjuksköterska på barnreumatologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Här har jag arbetat sedan 2008 och stormtrivs. Att jobba med barnreumatologi är roligt och utmanande på samma gång. När man arbetar med kroniskt sjuka barn får man en fantastisk möjlighet att vara med och påverka inte bara barnets liv och framtid utan faktiskt hela familjens.

På vår klinik arbetar vi väldigt när i ett multidisciplinärtteam och det är en stor ära att få vara en del av detta.

För mig som sjuksköterska finns stora möjligheter till att utvecklas i min yrkesroll och jag har fått en fantastiks möjlighet att även kliva in i forskningsvärlden vilket jag tycker är mycket roligt.

· Kan du ge en kort beskrivning av ditt forskningsprojekt?

Syftet med detta projektet är att implementera och vetenskapligt utvärdera en sjuksköterskeledd transitionsmottagning för

ungdomar med Juvenil Idiopatisk artrit (JIA). Detta för att ge en god omvårdnad till ungdomar med reumatisk sjukdom och skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad övergång till vuxenvården. Förhoppningen är också att erhålla empirisk kunskap och en djupare förståelse för hur redo patienter och föräldrar är för överflyttning, deras behov under övergången till vuxenvården samt erfarenheter av den sjuksköterskeledda transitionsmottagningen.

Utgångspunkten i projektet är ett utbildningsprogram som skapades av Janet McDonag (Birmingham, Storbritannien). Programmet innefattas av ett samtalsunderlag som har översatts och kommer att användas i mötet mellan sjuksköterska och ungdomen. I samtalsunderlaget finns olika frågeområden som till exempel rör kunskap om sjukdomen, förmågan att hantera smärta, hur det fungerar i skolan och i umgänge med kompisar.

Ungdomen kommer att träffa sjuksköterskan vid tre tillfällen under transitionsperioden. Första mötet planeras när ungdomen är cirka 14 år, besök två vid cirka 16 års ålder och ett avslutande besök vid 17,5 år. Vid de första av dessa möten kommer även föräldrarna bjudas in att delta. Varje besök tar cirka 60 minuter. Transitionsperioden kan vara minst lika svår för föräldrarna och de behöver ofta extra stöd för att kunna överlåta till ungdomen att själv vara huvudaktör vid vårdmöten och när beslut ska tas.

· Hur väcktes ditt intresse för ämnet?

På vår klinik har vi sedan länge fått signaler från våra ungdomar att detta med överföring till vuxenvården är något som upplevs jobbigt och skapar oro. Många gånger beror denna oro på okunskap. Detta var något som vi på kliniken kända att vi kunder göra mycket bättre. Vi tror att vi kunder underlätta denna process för både ungdomarna och deras föräldrar genom att utbilda dem. Vi har under många år funderat på hur vi ska kunna göra detta på ett bra sätt och nu landat i att vi ska göra detta som ett forskningsprojekt vilket är väldigt roligt.

· Hur planerar du att använda stipendiepengarna?

Stipendiepengarna kommer framförallt att skapa möjlighet att få avsatt tid för projektet då de kan användas som lönemedel.

 

2020 års stipendiat Anna Vemde

2020 års stipendiat Anna Vemde tillsammans med medlemmar ur FRS styrelse tillsammans med Martin Gyllbäck Novartis

Publiceringsdatum: