Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true true true true true true true
 1. 20 september 2022 | Nyheter

  Stipendiat 2022

  Vi har nöjet att presentera 2022 års stipendiat som heter Susanne Pettersson

 2. 05 september 2022 | Nyheter

  Halvtidskontroll Ellen Landgren

  Den 21 september kl 1300 så är det halvtidskontroll för Ellen Landgren. Ellen forskar om personcentreradvård och patienters erfarenhet av vård vid tidig reumatoid artrit

 3. 05 september 2022 | Nyheter

  Webinarium om omvårdnad vid SLE

  Vi har nöjet att meddela att Susanne Pettersson leg. sjuksköterska och medicine doktor föreläser om omvårdnadsaspekter vid SLE den 12 oktober 12.10-12.50 via Teams Kopiera denna länk https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQwYmE0NWEtMWZkNy00OWY0LTllZGItODM1MWQyZDc2Mzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%2214d9a476-f29d-4458-9382-f66e13ebac18%22%7d

 4. 01 september 2022 | Nyheter

  SveReFos rapport från EULAR

  SveReFo har publicerat en rapport med nyheter från EULAR. Klicka här för att komma till sidan

 5. 01 september 2022 | Nyheter

  Välkommen till nätverksmöte

  IVi är på plats under Reumadagarna i Göteborg. Den 14 september kl 10.15-11.15 har vi nätverksmöte. Besök gärna vår monter  

 6. 14 maj 2022 | Nyheter

  Nu är ansökan öppen till Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

 7. 10 maj 2022 | Nyheter

  Här hittar du länken till föreläsningen om SLE den 15 juni

  Docent Ioannis Parodis föreläser om SLE

 8. 30 april 2022 | Nyheter

  Nyhetsbrev från årsmötet

  Vi har lagt upp en kort sammanfattning från årsmötet

 9. 30 april 2022 | Nyheter

  Artikel om personcentrerad vård

  Nu har vi lagt upp en länk till Ellen Landgrens artikel som handlar om personcentrerad vård vid tidig artrit  

 10. 03 april 2022 | Nyheter

  Anmälan för att ansöka om SveReFo Pfizers Stipendium är öppen till och med 220501

  Stipendiumet är på 50.000 kr

 11. 03 april 2022 | Nyheter

  Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

  Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

 12. 27 mars 2022 | Nyheter

  Ny styrelse FRS 2022

  I samband med årsmötet den 24 mars 2022 så fick FRS en ny styrelse

 13. 27 mars 2022 | Nyheter

  Årets Reumasjuksköterska heter Sonja Möller

  Det var väldigt svårt att utse årets Reumasjuksköterska. FRS utsåg Sonja Möller. Hon jobbar på Karolinska i Stockholm

 14. 13 mars 2022 | Nyheter

  Vårdforskarstipendium

  Nu går det att söka Reumatikerförbundetsvårdforskarstipendium a 50 000 kr. Senast ansökningsdag är 9 april

 15. 05 mars 2022 | Nyheter

  FRS har tillsammans med Abbvie tagit fram en film om reumatoid artrit

  Klicka här för att komma till filmen om RA

 16. 05 mars 2022 | Nyheter

  Webinarium om levnadsvanor

  Vi har fått möjligheten att länka LIR:s senaste webinarium om levnadsvanor och reumatisk sjukdom under några månader.

 17. 29 januari 2022 | Nyheter

  Ansökan öppen för att söka FRS stipendium

  FRS tillsammans med Novartis delar ut ett stipendium om 50000 kr. Sista ansökningsdag 220501.

 18. 29 januari 2022 | Nyheter

  Den 24 mars är dags för FRS utbildningsdag och årsmöte

  Vi har glädjen att informera att vi med hjälp av våra sponsorer Abbvie och Novartis genomför en utbildningsdag tillsammans med vårt årsmöte. Utbildningsdagen är digital. Länk kommer att skickas när man anmält sig  

 19. 11 januari 2022 | Nyheter

  Vi måte tyvärr ställa in webinariumet 20 januari

  Vi måste ställa in webinariumet den 20 januari då föreläsarna inte kan komma ifrån pga hög arbetsbelastning. Vi planerar att ha föreläsningen längre fram i vår då Covid-pandemin förhoppningsvis är under kontroll.

 20. 12 december 2021 | Nyheter

  Dags att söka stipendium från SweReFo

  Sista ansökningsdag 20220301 För att läsamer klicka här

 21. 02 december 2021 | Nyheter

  Nu är det dags att nominera Årets Reumasjuksköterska

  Nominera en kollega till Årets Reumasjuksköterska. Vi vill ha din nominering före 15 februari För mer information klicka här

 22. 02 december 2021 | Nyheter

  Kallelse till årsmöte

  Den 24 mars kommer vi att ha digitalt årsmöte i samband med vår utbildningsdag.

 23. 29 november 2021 | Nyheter

  Nu rätt adress för att anmäla intresse för att vidarutbilda sig inom reumatologisk omvårdnad

  Vi har förstått att det inte gått att maila sitt intresse för att vidareutbilda sig. Nu har vi rättat adressen så att den bör fungera. Ber om ursäkt för allt ev trassel det medförde.

 24. 19 november 2021 | Nyheter

  Vill du vidareutbilda dig inom reumatologisk omvårdnad?

  Vidareutbildning för sjuksköterskor inom reumatologi kan vara möjlig under 2023

 25. 06 november 2021 | Nyheter

  Omvårdnad i SRQ

 26. 24 oktober 2021 | Nyheter

  Riktlinje vid telefonrådgivning

  Judit Svensson och Snezana Eric Tesic delar med sig av sin riktlinje som de utarbetat för strukturerad telefonrådgivning för personer med reumatisk sjukdom. Klicka här för att komma till riktlinjen Tack Judit och Snezana

 27. 24 oktober 2021 | Nyheter

  Nya webenarium om personcentrerad vård

  Den 9 december respektive 20 januari 2022 presenteras förbättringsarbeten

 28. 23 september 2021 | Nyheter

  Nu finns det nya artiklar att läsa

  Nu presenterar vi två nya artiklar. Den ena artikeln tar upp skillnaden mellan personcentrerad och patientcentrerad vård. Den andra artikeln är en interventionsstudie som undersöker följsamhet till behandling Klicka här för att komma till sidan om artiklar

 29. 22 september 2021 | Nyheter

  Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 8 - 9 mars 2022

  Välkommen att skicka in bidrag som Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 8 - 9 mars 2022 , Munchenbryggeriet Stockholm Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa ".

 30. 24 augusti 2021 | Nyheter

  Årets reumasjuksköterska 2021

  Under 2020 fick alla medlemmar kämpa hårt pga rådande pandemi därför utses alla medlemmar i FRS utses till årets Reumasjuksköterska

 31. 18 augusti 2021 | Nyheter

  Reumadagarna 2021

  Årets reumadagar äger rum den 16-17 september.

 32. 24 maj 2021 | Nyheter

  Nyheter från styrelsen

  Christina har sammanfattat nyheter från senaste årsmötet och styrelsemötet som hölls i maj.

 33. 20 maj 2021 | Nyheter

  Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

 34. 18 april 2021 | Nyheter

  Föreläsning om personcentrerad vård

  Den 20 maj föreläser Valentina Bala om personcentreradvård. För att läsa mer klicka här

 35. 13 februari 2021 | Nyheter

  Stipendiater sökes till FRS stipendium

  ” FRS stipendium om 50. 000 kr i samarbete med Novartis för utvecklande av vården av reumatiskt sjuka patienter”  

 36. 08 februari 2021 | Nyheter

  Reumatikerförbundet utlyser stipendium

  Reumatikerförbundet utlyser två stipendium

 37. 02 februari 2021 | Nyheter

  Nyheter från styrelsen

  Under fliken nyhetsbrev från styrelsen så uppdaterar vi vad arbetar med just nu

 38. 02 februari 2021 | Nyheter

  Minska stillasittande

  Nu har vi lagt upp länk till en ny artikel

 39. 20 januari 2021 | Nyheter

  Årets reumasjuksköterska

  Nu är det dags att nominera årets reumasjuksköterska

 40. 20 januari 2021 | Nyheter

  Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2021

  Medlemsavgiften är 250kr I medlemsavgiften ingår fritt inträde till utbildningsdagarna och möjlighet att söka stipendium. Betala in på bankgiro 200-5510 eller Pg 493 98 07-6 Var noga med att ange ditt namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS. Maila till: reuma.sverige@gmail. Vill du läsa mer om FRS klicka här

 41. 15 november 2020 | Nyheter

  Nu finns nya spännande artiklar upplagda

  Nu har vi lagt upp två nya artiklar. En artikel utvärderar en yoga baserad intervention. Den andra artikeln är en kvalitativ multicenter studie beskriver förväntningar på behandling hos patienter med tidig artrit.   Klicka här för att komma till artiklarna

 42. 15 november 2020 | Nyheter

  Ny styrelse

  På årsmötet 2020-11-12 valdes en ny styrelse.

 43. 10 november 2020 | Nyheter

  FRS och Novartis yrkesförkovrande stipendium

  FRS har, i samarbete med Novartis, valt ut Anna Vermé som mottagare av 2020 års stipendium för att stödja projektet Att implementera och utvärdera sjuksköterskeledd transitionsmottagning inom barnreumatologi.