Om FRS

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS) är öppen för sjuksköterskor som är verksamma inom eller intresserade av reumatologi och omvårdnad för barn och vuxna.

Föreningen skapades 1985 för att främja forskning, ubildning och samarbete inom reumatologisk omvårdnad. Vi har idag ca 150 medlemmar.

Bli medlem

Medlemskap kostar 250 kr per år. I medlemsavgiften ingår fritt inträde till utbildningsdagarna och möjlighet att söka stipendium.

Betala in på bankgiro 200-5510, Pg 493 98 07-6 eller Swish (se QR-kod nedan eller 1232830347). Var noga med att ange ditt namn. För att vårt medlemsregister skall vara uppdaterat är vi glada om du i samband med inbetalningen mejlar din adress, telefonnummer och arbetsplats till oss på FRS.

e-post: reuma.sverige@gmail.com


Swish

Senast publicerad: