Text

FRS yrkesförkovrande stipendium

FRS tillsammans med Novartis delar ut yrkesförkovrande stipendium

Det är möjligt att ansöka fram till 20220501

Syfte?
Utveckla vården av patienter med reumatiska sjukdomar.

Belopp?
50 000 kronor (delas ut till 1-2 stipendiater).

Vem kan söka?

Stipendiet är av yrkesförkovrande natur och kan sökas av medlemmar i FRS som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra projekt eller forskning som syftar till att förbättra och/eller utvärdera omvårdnaden för patienter med reumatiska sjukdomar.

Syftet med stipendiet är att stödja och uppmärksamma sjuksköterskor som på ett strukturerat och vetenskapligt sätt arbetar för utvecklandet av reumatologisk omvårdnad.

Stipendiaten förväntas presentera sitt projekt/forskning vid lämpligt möte/konferens där FRS är arrangör eller medarrangör för att sprida kunskap om reumatologisk omvårdnad.

Ansökan innehållande nedanstående uppgifter skickas till Eva Waldheim, stipendieansvarig i FRS-styrelse, eva.waldheim@ki.se :

• Namn, adress, e-post, telefon, arbetsplats

• Kort projektbeskrivning (max 1 A4) där syftet att beskriva eller utveckla vården för patienter med reumatiska sjukdomar med det aktuella projektet tydliggörs, samt metod och klinisk betydelse av projektet framgår

• Budget och tidplan för projektet. Obs att medlen inte får användas för att bekosta resor, måltider, logi eller deltagaravgifter

• Intyg från verksamhetschef/motsvarande att projektet får genomföras


.

Senast publicerad: