2022 stipendiat

2022 års stipendium går till Susanne Pettersson Karolinska, Region Stockholm. Hon delar priset med Lisa Carlsson.

Susanne Pettersson jobbar på Reuma och är handledare till Lisa Carlsson som arbetar på lungmedicin. FRS är glada att dela ut stipendiet till ett projekt som som syftar till ökad samverkan mellan specialiteter. Så här lyder motiveringen:

Reumatiska sjukdomar kan ge upphov till olika och samtidigt förekommande organmanifestationer, vilket gör att patienter kan behöva medicinsk vård och omvårdnad från flera specialiteter. Detta återspeglas i projektet ”Upplevelser av att leva med lungfibros associerad till reumatisk sjukdom”. Projektet är ett lysande exempel på hur sjuksköterskor inom olika specialiteter kan samverka för att öka kunskapen om hur patienter upplever sin situation och därigenom förbättra och vidareutveckla omvårdnaden för patienter som genom flera organmanifestationer drabbats särskilt hårt av den reumatiska sjukdomen".

 

2022 års stipendiat

Susanne Pettersson tillsammans med Monica Holmner som är en av två patient partner i projektet

Senast publicerad: