2021 stipendiater

I år gick priset till två värdiga stipendiater nämligen Valentina Bala och Karina Mödrup

FRS har i år, 2021, i samverkan med Novartis valt ut två stipendiemottagare.

Reumatiska sjukdomar bedöms, i alla fall i dagsläget, som kroniska eller långvariga och kan ibland spänna över nästan en hel livstid. Detta återspeglas i valet av årets mottagare som är verksamma både inom barn- och vuxen reumatologi. Valet av stipendiemottagare återspeglar också FRS:s intention att stödja och uppmärksamma sjuksköterskor, både de som driver förbättringsprojekt och de som är etablerade forskare inom reumatologi, för att förbättra den kliniska omvårdnaden

Mottagare av 2021-års stipendium som delas ut av FRS i samverkan med Novartis är Karina Mördrup, verksam på Barnreumatologiska mottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm och

Valentina Bala, verksam på Specialiserad medicin, Helsingborgs lasarett, Region Skåne.

Karinas, motiveringen:

Det pågående projektet ”Utveckling, implementering och utvärdering av ett nydiagnos-program för barn som diagnostiseras med JIA och deras föräldrar” är ett viktigt arbete för att förbättra och kvalitetssäkra vården för barn och ungdomar som insjuknar i reumatisk sjukdom samt deras föräldrar. Kunskapen om barns, ungdomars och deras närståendes behov i vården vid nyinsjuknandet är idag begränsad och projektet bidrar därför till att fylla en kunskapslucka. Projektet bidrar också till att lyfta det personcentrerade perspektivet i den reumatiska vården för den unga patienten samt teamets betydelse för att möta de individuella behoven.


Valentinas motiveringen lyder:

Personcentrerad vård anses idag vara ett grundläggande förhållningssätt i all omvårdnad. Det är med glädje vi kan konstatera att intresset för personcentrerad vård är stort, både bland forskande- och kliniskt verksamma sjuksköterskor inom reumatologin i Sverige. I projektet ”

Personcentrerad reumatologisk öppenvård ur ett patientperspektiv”, ser vi en stor potential till att den reumatologiska öppen-vården utvecklas och förbättras för människor med all slags reumatisk sjukdom. Projektet kommer även att bidra till att vårdgivare inom reumatologin får ett verktyg för att utvärdera den vård som ges och på det sättet bidra till en evidensbaserad och jämlik vård.


Senast publicerad: