Utbildning och kompetens

Under denna flik hittar du kompetensbeskrivning för sjuksköteterskor inom reumatologisk vård samt aktuella kurser

Riktlinjer

FRS har inte arbetat fram egna riktlinjer. Här hittar du länkar till riktlinjer framtagna av Svensk Reumatologisk Förening.länk till annan webbplats

EULAR har tagit fram rekomendationer för omvårdnad för patienter med reumatologiskt sjudkom samt för undervsining av patienter med reumatologisk sjukdom.

Länk till  EULARS rekomendationer för omvårdnad av patienter med reumatologisk sjukdomlänk till annan webbplats.

Länk till EULARS rekomendationer för undervisning av patienter med reuamtologisk sjukdom.länk till annan webbplats

Utbildning

EULARS oneline utbildning för health proffesionals. Kursen består av åtta moduler. Kursen tar bla RA, smärtsyndrom, best evidence practise och teamets roll. Kursen är på engelska och sträcker sig över ca ett år. Om man genomför godkänd tentamen så får man ut ett kursbevis. Förutom tentamen så är det inga tider som behöver passas, man laddar ner modulerna när det passar en själv. Kursstart 14 oktober 2020 (tentamen brukar vara maj/juni). Kostnad 150 euro

Du hittar länk till kursen härlänk till annan webbplats

 

Bläddra tills du hittar 6th EULAR online course for health proffesionals in Rheumatology

Poänggivande kurser

Förnärvarande finns inga poänggivande kurser inom reumatologisk vård att söka men vi försöker uppdatera och informera.


Utbildning är ett av EUs hållbarhetsmål

Senast publicerad: