Text

Utbildning och kompetens

Under denna flik hittar du kompetensbeskrivning för sjuksköteterskor inom reumatologisk vård samt aktuella kurser


Poänggivande kurser

Ta chansen att påverka så att vidareutbildning blir verklig under 2023

Sjuksköterskor inom reumatologi har signalerat intresse för en fortsättning av vidareutbildningen ”Reumatologi för sjuksköterskor” 15 HP, som bedrivit s av Institutionen för hälsovetenskaper i Lund. Kursledare har varit Med. Dr. Leg. Ssk. Valentina Bala. Detta är mycket glädjande då utbildningen bidrar till att omvårdnadskompetensen generellt ökar inom reumatologin i Sverige.

Planer finns för att starta utbildningen igen under 2023. Sjuksköterskor som är intresserade av att gå utbildningen, skicka en intresseanmälan till:

Enheten för uppdragsutbildning

Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet

genom Christina Landelius som är samordnare för uppdragsutbildningen och har mejl christina.landelius@med.lu


Kompetensbeskrivning för sjuksköterska inom reumatologisk omvårdnad

FRS har arbetat fram en kompetensbeskrivning, klicka här för att komma till den. Pdf, 335.8 kB.


Riktlinjer

FRS har inte arbetat fram egna riktlinjer. Här hittar du länkar till riktlinjer framtagna av Svensk Reumatologisk Förening. Länk till annan webbplats.

EULAR har tagit fram rekomendationer för omvårdnad för patienter med reumatologiskt sjudkom samt för undervsining av patienter med reumatologisk sjukdom.

Länk till  EULARS rekomendationer för omvårdnad av patienter med reumatologisk sjukdom Länk till annan webbplats..

Länk till EULARS rekomendationer för undervisning av patienter med reuamtologisk sjukdom. Länk till annan webbplats.

Utbildning

EULARS oneline utbildning för health proffesionals. Kursen består av åtta moduler. Kursen tar bla RA, smärtsyndrom, best evidence practise och teamets roll. Kursen är på engelska och sträcker sig över ca ett år. Om man genomför godkänd tentamen så får man ut ett kursbevis. Förutom tentamen så är det inga tider som behöver passas, man laddar ner modulerna när det passar en själv. Kursstart 14 oktober 2020 (tentamen brukar vara maj/juni). Kostnad 150 euro

Du hittar länk till kursen här Länk till annan webbplats.


Bläddra tills du hittar 6th EULAR online course for health proffesionals in Rheumatology  


Utbildning är ett av EUs hållbarhetsmål

Senast publicerad: