Styrelse

Du är varmt välkommen att kontakta föreningen och styrelsen om du har frågor eller förslag till aktiviteter.

Kontakta föreningen

Maila till: reuma.sverige@gmail.com


Ordförande Bita Nourozian

Reumatologkliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Tel: 0707-821847, mail: bita.nourozian@sll.se

Sekreterare Therese Tiderman

Medicinmottagningen, reumasektionen, Sundsvalls sjukhus, 85186 Sundsvall

Tel: 060-182095, mail: therese.tiderman@rvn.se

Kassör Monica Rapp

Reumatolog mottagningen, SUS, Kioskgatan 5, 221 85 Lund

Tel: 046-175194, mail: monica.rapp@skane.se

Övriga ledamöter

Maria Lundberg Nylander

FoU Spenshult, Bäckagårdsvägen 47, 302 74 Halmstad

Tel: 08-50580503, mail: maria.nylander@reumatiker.se

Eva Waldheim

Centrum för reumatologi, Akademiskt specialistcentrum, Stockholm

Tel: 08-12367657, mail: eva.waldheim@sll.se

Marie-Louise Karlsson

Reumatologmottagningen Solna Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm

Tel 0705629615 mail: marie-louise.karlsson@sll.se

Sara Brolin

Reumatologmottagningen R73 Karolinska Universitetssjukhuset 141 86

mail: Sara.Brolin@Stockholm.sll.se

Karin Wideslätt

Västerås

Christina Sandberg

Östersund

mail:k3xa@pm.me


Du är varmt välkommen att kontakta oss!


Senast publicerad: