Styrelse

Du är varmt välkommen att kontakta föreningen och styrelsen om du har frågor eller förslag till aktiviteter.

Kontakta föreningen

Maila till: reuma.sverige@gmail.com


Ordförande Bita Nourozian

Reumatologkliniken, Danderyds Sjukhus, 182 88 Stockholm

mail: bita.nourozian@sll.se

Sekreterare Therese Tiderman

Medicinmottagningen, reumasektionen, Sundsvalls sjukhus, 85186 Sundsvall

Tel: 060-182095, mail: therese.tiderman@rvn.se

Kassör Sara Brolin

Reumatologmottagningen R73 Karolinska Universitetssjukhuset 141 86

mail: Sara.Brolin@Stockholm.sll.se

Övriga ledamöter

Maria Lundberg Nylander

FoU Spenshult, Bäckagårdsvägen 47, 302 74 Halmstad mail: maria.nylander@reumatiker.se

Eva Waldheim

Centrum för reumatologi, Akademiskt specialistcentrum, Box 6357 102 35 Stockholm

mail: eva.waldheim@sll.se

Marie-Louise Karlsson

Reumatologmottagningen Solna Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm

mail: marie-louise.karlsson@sll.se

Annika Granath

Reumatologmottagningen Västerås

Västmanlands sjukhus, Västerås, 721 89 Västerås

annika.Granath@regionsvastmaland.se

Karin Wideslätt

Reumatologmottagningen Västerås

Västmalandssjukhus Västerås 721 89 Västerås

mail:karin.wideslatt@regionvastmaland.se

Caroline Bengtsson

Remuatologmottagningen Lunds sjukhus

Caroline.Bengtsson@skane.se

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss!


Styrelsen 2022

Styrelsen 2022 från vänster Annika Granath, Therese TIderman, Sara Brolin M-L Karlsson, Eva Waldheim, Bita Nourozian, Maria Nylander, Caroline Bengtsson, Karin Wideslätt

Senast publicerad: