Styrelse

Du är varmt välkommen att kontakta föreningen och styrelsen om du har frågor eller förslag till aktiviteter.

Kontakta föreningen

E-post: reuma.sverige@gmail.com

Ordförande Bita Nourozian

Reumatologkliniken

Danderyds Sjukhus

182 88 Stockholm

E-post: bita.nourozian@sll.se

Sekreterare Therese Tiderman

Medicinmottagningen, reumasektionen

Sundsvalls sjukhus

85186 Sundsvall

Tel: 060-18 20 95

E-post: therese.tiderman@rvn.se

Kassör Sara Brolin

Reumatologmottagningen R73

Karolinska Universitetssjukhuset

141 86 Stockholm

E-post: sara.brolin@Stockholm.sll.se

Övriga ledamöter

Maria Lundberg Nylander

FoU Spenshult

Bäckagårdsvägen 47

302 74 Halmstad

E-post: maria.nylander@reumatiker.se

Eva Waldheim

Centrum för reumatologi

Akademiskt specialistcentrum

Box 6357

102 35 Stockholm

E-post: eva.waldheim@sll.se

Marie-Louise Karlsson

Reumatologmottagningen

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

141 86 Stockholm

E-post: marie-louise.karlsson@sll.se

Annika Granath

Reumatologmottagningen

Västmanlands sjukhus, Västerås,

721 89 Västerås

E-post: annika.granath@regionvastmaland.se

Karin Wideslätt

Reumatologmottagningen

Västmalandssjukhus Västerås

721 89 Västerås

E-post: karin.wideslatt@regionvastmaland.se

Caroline Bengtsson

Reumatologmottagningen Lunds sjukhus

E-post: caroline.bengtsson@skane.se

Styrelsen 2022

Styrelsen 2022 från vänster Annika Granath, Therese TIderman, Sara Brolin M-L Karlsson, Eva Waldheim, Bita Nourozian, Maria Nylander, Caroline Bengtsson, Karin Wideslätt

Senast publicerad: