Vårdförlopp

För att nå en jämlik hälsa och effektivare vård så har nationella vårdförlopp tagits fram.

Inom reumatologin finns förnärvarande tre vårdförlopp:

Nydiagnostierad RA, etablerad RA och Jättecellsarterit (GCA).

Det finns också ett vårdprogram för levnadsvanor.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd och vårdförlopp/vårdprogram Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: