Vårdförlopp

För att nå en jämlik hälsa och effektivare vård så har nationella vårdförlopp tagits fram.

Inom reuamtologin har vi förnärvarande två vårdförlopp:

nydiagnostierad RA och för etablerad RA. Det finns också ett vårdprogram för levnadsvanor.

För att komma till nationellt kliniskt kunskapsstöd och läsa om vårdförloppet/vårdprogrammet klicka här Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: