Du skickas nu vidare till /om-oss---profession-vision-politik/organisation/foreningsstamma.

Svensk sjuksköterskeförenings extra föreningsstämma 13/6 2024

Styrelseledamot Magnus Flodberg har valt att lämna sitt uppdrag i
Svensk sjuksköterskeförening på grund av förändrade arbetsförhållanden. Därför behöver ett fyllnadsval göras. Valet äger rum vid Svensk sjuksköterskeförenings extra föreningsstämma
13 juni 2024.