Evenemang

true true true
  • Verksamhetsförlagd utbildning
    Konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020 äger rum i Tylösand, Halmstad mellan 28-29 april. Konferensen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.
    Tylösand, Halmstad, 28 – 29 april 2021
  • Sjuksköterskedagarna 2020
    Den 24-25 november 2021 äger Sjuksköterskedagarna rum i Stockholm. Temat för konferensen är "Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad"
    Münchenbryggeriet, Torkel Knutssongatan 2, Stockholm, 24 – 25 november 2021

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.