2023

utdelning av Boheringer Ingelheim stipendiet till Ewa Petterstedt Linköping och SLIFs sekr Helene Wallerstedt samt representant från BI Betina Brundin.

 

Motivering:

Motivering för BI stipendiet till Ewa Petterstedt ILS sjuksköterska Lungmottagningen Linköpings universitets sjukhus.

Ewa har sedan 2014 när det första bromsande läkemedlet mot lungfibros godkändes arbetat med denna patientgrupp utifrån ett helhetsperspektiv .

Ett interdisciplinärt team runt dessa personer och närstående har byggts upp med personcentrerat fokus som bygger på den enskildes personens behov.

Tydlig struktur för detta omhändertagande har genererat riktlinjer för de olika personalkategorierna med mål att den drabbade personen ska behöva besöka sjukhuset vid så få tillfällen som är möjligt.

Teamarbetet har strukturerats för att optimera olika insatser kring den sjukdomsdrabbade personen och närstående.

Strukturen följer väl riktlinjerna i nationella vårdprogrammet för idiopatisk lungfibros i dess olika delar.

Tillgängligheten till sjuksköterskan som är den sammanhållande i teamet är hög.

Ewa Petterstedt har även senaste året träffat sjuksköterskor från andra landsting för att stödja dem i deras uppbyggnad av sitt strukturerade omhändertagande av personer med lungfibros.

På nationell nivå deltar Ewa aktivt i den nationella styrgruppen för lungfibrosregistret samt i nationella arbetsgruppen gruppen för ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp lungfibros

Senast publicerad: