nationella vårdprogram och riktlinjer

Här finns de nationella vårdprogrammen och riktlinjerna som vi har användning av

Nationellt program alfa-1-antitrypsinbrist, SLMF 2022

Nationellt vårdprogram för Sarkoidos, SLMF (uppdaterat 2021)

Nationellt vårdprogram Lungcancer, regionala Cancercentrum i samverkan. 220510

Nationelltvårdprogram Idiopatiak Lungfibros, SLMF 2019

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, socialstyrelsen 2020

Behandlingsrekomendationer Astma, Läkemedelsverket 2015

Behandlingsrekomendationer KOL, Läkemedelsverket 2015

Senast publicerad: