Om oss

SLIF bildades i mitten av åttiotalet av sju lungsjuksköterskor.

De insåg att den snabba utvecklingen inom lungmedicinen gjorde behovet av en intresseförening för sjuksköterskorna stort, då bland annat vidareutbildning i princip saknats.

Föreningen har i dag ca 300 medlemmar, utspridda över hela Sverige. De flesta av dessa arbetar inom lungsjukvården.

SLIF har ett nära samarbete med SLMF (Svensk Lungmedicinsk Förening) – som är de svenska lungläkarnas medicinska förening. SLIF har även ett utbyte med de norska lungsjuksköterskornas förening.

Utbildning är en viktig del av SLIFs verksamhet. Två till tre gånger per år ordnar föreningen temadagar, som behandlar aktuella ämnen.

Två gånger per år får alla medlemmar tidningen SLIF-nytt. Alla är välkomna att bidra till innehållet. I tidningen kan man läsa om bl a kommande möten och utbildningar.

Genom SLIF kan lungsjuksköterskor få vidareutbildning, samt utbyta erfarenheter, allt i syfte att uppnå en god lungsjukvård.

Senast publicerad: