2019

Ann-Charlotte Karlsson, Lise-Lotte Lindgren och Christina Johansson. Tre sjuksköterskor som tillsammans besitter massor av kompetens inom lungsjukvården och med ett brinnande intresse för sitt arbete och ett ständigt fokus på utveckling och förbättring för den enskilda patienten med KOL-sjukdom. Centralsjukhuset Kristianstad

Senast publicerad: