2017

Stipendiet presenterades av representant från Boegringer-Ingelheim och stipendiaterna presenterades av Helen Wallstedt, dessa är Ingegerd Carlsson, Charlotte Rivero, Ingegärd Johansson, Syrgasmottagningen Karolinska sjukhuset, Solna.

Motiveringen är: Syrgasmottagningens sjuksköterskor fungerar som kontaktsjuksköterskor för syrgaspatienter patienter. De ger stöd och utbildning för slutenvården och nyanställda på lungavdelningen Sköterskorna driver ett arbete under ständig utveckling, allt med ett stort patientfokus.

Inför nästa år kommer stipendiet att utlysas och det finns möjlighet för medlemmarna att nominera kandidater till stipendiet.

Senast publicerad: