SLIFs målsättning är att:

Verka för god lungsjukvård verka för att stimulera utveckling, utbildning och forskning inom lungsjukvård,

utarbeta förslag till kurser och utbildningsplaner,

möjliggöra utbyte av erfarenheter mellan olika sjukhus ,

informera om nyheter och litteratur rörande lungsjukvård knyta internationella kontakter.