Boehringer-Ingelheim stipendium

SLIF har från Boehringer-Ingelheim fått ett stipendium om

25 000 Skr att dela ut.

STIPENDIE FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM LUNGSJUKVÅRD -

SLIF utlyser med stöd av Boehringer-Ingelheim AB för fjärde gången, ett stipendium om 25 000 kr som avses att användas för utbildning och/eller forskning som bidrar till att ge ett mervärde till både hälso-och sjukvård inom lungmedicin. Tidigare år har stipendiet varit riktat mot KOL. För 2020 är stipendiet riktat mot lungfibros.

Stipendiet kan användas till omkostnader i samband med fortbildning t.ex. studiebesök, kongressresa eller till egen forskning, eget utvecklingsarbete eller kvalitetsarbete.

Stipendiet delas ut en gång per år av SLIFs styrelse i samband med Svenska Lungkongressen och SLIF´s årsmöte.

Senast publicerad: