Utbildnings/Utvecklingsfond

Som medlem i Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF) har du möjlighet att söka bidrag till kongresser, utbildningar och resor.

Syfte Resefonden bildades för att ge lungsjuksköterskor möjlighet till utveckling och fördjupning inom lungsjukvård.

Förutsättning; Sökande skall vara sjuksköterska samt medlem i SLIF och aktivt verksam inom lungsjukvård i Sverige. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars eller 1 september.

Andvänd SLIF:s ansökningsblankett. Word, 46.6 kB.

Ansökan skall motiveras och skickas enligt instruktion på blanketten. Styrelsen utser den person som tilldelas medel ur fonden. Beslut om beviljade förmåner erhålles skriftligt per mail. Beslutet kan ej överklagas. Ur fonden kan medel till resa, deltagaravgift och hotellkostnad sökas. Kursprogram bifogas ansökan.

Efter genomförd aktivitet lämnas skriftlig redovisning vilken kan spridas inom området.

 

Senast publicerad: