Medlemsavgift/kontakt

2024

Önskar du blir medlem:

Kontakta oss via e-mail

karstbys@hotmail.com
Uppgifter vi behöver för medlemskap är:
Namn
Bostadsadress
E-mail
Personnummer (nytt för 2023)

Vi behöver din bostadsadress för att tidskriften Lung & Allergiforum ska kunna distribueras
Personnumret då hanteringen av medlemsregistret kommer vi att få hjälp med från Svensk sjuksköterskeförening (SSF)

Nytt för 2024
All adminstrering av medlemsregitret och fakturering sker via swenurse
Faktura för medlemsavgiften kommer att skickas ut digitalt i februari 2024 och är på 100:- .
Vill ni ändra er adress , mail eller annan justering loggar ni in med bankid och har möjlighet att justera detta själva.

Ändring av bostads/utdelningsadress är det bra om ni mäilar till karstbys@hotmail.com
Detta för att mediahuset som sköter utskicka av Lung&Allergiforum ska komma till rätt adress.

Hör av er om det inte fungerar.
via karstbys@hotmail.com


Senast publicerad: