Medlemsavgift/kontakt

2023

Önskar du blir medlem:

Kontakta oss via e-mail

karstbys@hotmail.com
Uppgifter vi behöver för medlemskap är:
Namn
Bostadsadress
E-mail
Personnummer (nytt för 2023

Vi behöver din bostadsadress för att tidskriften Lung & Allergiforum ska kunna distribueras
Personnumret då hanteringen av medlemsregistret kommer vi att få hjälp med från Svensk sjuksköterskeförening (SSF)

Nytt för 2023

Faktura för medlemsavgiften kommer att skickas ut digitalt i februari 2023 och är på 100:- .
För er som även får fakturan för medlemsavgiften via SSF digitalt där kommer allt på en gång.

Ni som redan betalat in direkt till SLIF via bankgirot bör EJ få någon faktura.

Hör av er om det inte fungerar.
via karstbys@hotmail.com


Senast publicerad: