Besvarade remisser

Föreningen svarar tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening på ett antal remisser per år, till exempel Nationella vårdprogram inom cancerområdet.

Våra remiss svar ser du här. 

Skriv cancer i sökfältet så kommer våra remiss svar upp.

Senast publicerad: