Medlemsinformation

Du som är sjuksköterska och arbetar med cancerpatienter på vårdavdelning, strålbehandlingsenhet, öppenvård, hemsjukvård eller kommer i kontakt med cancerpatienter på annat sätt, kan bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och sätta in 250 kr på postgiro 44 05 100-1 (glöm inte att ange personnummer som referens).

Som medlem i Sjuksköterskor i cancervård får du:

  • Fyra nummer årligen av föreningens tidskrift ”Cancervården”
  • Reducerad kostnad för deltagande i föreningens konferenser och utbildningsdagar
  • Möjlighet att söka stipendier
  • Möjlighet att i föreningens regi bilda nätverk eller att deltaga i redan befintliga nätverk
  • Reducerad kostnad på anmälningsavgift till vissa internationella konferenser
  • Automatiskt medlemskap i European Oncology Nursing Society (EONS) samt International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).

Jag vill bli medlem

Medlemsansökan
MedlemsansökanSenast publicerad: