Medlemsinformation

Du som är sjuksköterska och arbetar med cancerpatienter på vårdavdelning, strålbehandlingsenhet, öppenvård, hemsjukvård eller kommer i kontakt med cancerpatienter på annat sätt, kan bli medlem i föreningen. Medlemskostnaden är 250 kr per år. Klicka här för att bli medlem här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som medlem i Sjuksköterskor i cancervård får du:

  • Fyra nummer årligen av föreningens tidskrift ”Cancervården”
  • Reducerad kostnad för deltagande i föreningens konferenser och utbildningsdagar
  • Möjlighet att söka stipendier
  • Möjlighet att i föreningens regi bilda nätverk eller att delta i redan befintliga nätverk
  • Reducerad kostnad på anmälningsavgift till vissa internationella konferenser
  • Automatiskt medlemskap i European Oncology Nursing Society (EONS), European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) samt International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).

Senast publicerad: