Nätverk

Nätverk
Här finns de nätverk som du som medlem i sjuksköterskor i cancervård kan ta del av. Beskrivning av verksamheten och kontaktpersoner hittar du under respektive nätverk.

Är du intresserad av att starta ett nytt nätverk, kontakta Linda Åkeflo linda.akeflo@vgregion.se

 


Senast publicerad: