Om föreningen

Sjuksköterskor är den klart största yrkesgruppen inom svensk cancervård och vi träffar cancerpatienter och deras familjer inom alla delar av cancervården. Vi arbetar både med cancerprevention, genetisk vägledning, cytostatika och annan medicinsk cancerbehandling, strålbehandling, palliativ vård etc. Föreningen har knappt 800 medlemmar och arbetar aktivt för att förbättra svensk cancervård.

Föreningen är medlem i European Oncology Nursiong Society (EONS) European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) samt International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).

Senast publicerad: