Styrelsen

Samtliga styrelseuppdrag är ideella och alla styrelsemedlemmar arbetar på ett eller annat sätt inom cancervården.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och ytterligare sex ledamöter. Vi träffas cirka 2 -3 gånger per år för styrelsemöten och har däremellan regelbundna telefonmöten. Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområdet och arbetar tillsammans enligt de handlings- och strategiplaner som årsmötet antagit. Du kan läsa dem under Om föreningen.

Om du vill komma i kontakt till oss gör du det genom att skicka e-post till mailto:info@cancervard.se eller via direktkontakt med den styrelsemedlem som hanterar den fråga du vill ha svar på enligt nedan.

Styrelsen:

Bodil Westman, ordförande
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
Doktorand Sophiahemmets Högskola
E-post:bodil.westman@regionstockholm.se

Karina Sandström, kassör
Enheten för bröstsjukdomar
Helsingborgs lasarett
E-post:karina.sandstrom@skane.se

Inger Andersson, sekreterare
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Sahlgrenska Universitetssjukhus
E-post: inger.em.andersson@vgregion.se

Malin Backman
PO Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom
Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
E-post:malin.backman@regionstockholm.se

Ulrika Persson
Capio ASIH Dalen
E-post: cancervarden@gmail.com

Linda Åkeflo
Bäckencancer rehabiliteringen
Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post:linda.akeflo@vgregion.se

Ulrika Rönningås
Onkologiska Kliniken, Sundsvalls sjukhus
E-post: ulrika.ronningas@lvn.se

Markus Roskifte
Strålbehandlingsenheten, centralsjukhuset Karlstad
E-post: markus.roskifte@regionvarmland.se

Charlotta Bergström
Danderyd sjukhus
Karolinska institutetet
E-post: charlotta.bergstrom@ki.se

Senast publicerad: