Årsmöte

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. Varje medlem en röst på årsmötet. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer.

Styrelsen företräder medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Agenda för årsmötet regleras i stadgarna. Stadgarna anger hur kallelsen till årsmötet ska skickas ut och när.

I stadgarna beskrivs hur styrelse, valberedning och revisorer väljs. Medlemmarna kan lyfta förslag till beslut vid årsmötet, så kallade motioner. Motioner ska skickas till styrelsen senast 30 dagar innan årsmötet. Styrelsen ska kommentera och ge förslag till beslut vid årsmötet.


Senast publicerad: