Tidningen Cancervården

Medlemstidningen Cancervården utkommer med 4 nummer per år. Här kan du följa vad som händer inom vårt yrkesområde och också vara med och påverka utvecklingen genom att bidra med artiklar och insändare.

I tidningen presenteras nya forskningsrön och artiklar inom cancervården liksom rapporter från de nätverk som finns inom föreningen. Du får också löpande information om kurser och konferenser.

Vi tar gärna emot tips och idéer på innehåll. Är du intresserad av att ingå i redaktionen för tidningen? Mail till cancervarden@gmail.com om du har frågor.

Senast publicerad: