Tidningen Cancervården

Medlemstidningen Cancervården utkommer med 4 nummer per år. Här kan du följa vad som händer inom vårt yrkesområde och också vara med och påverka utvecklingen genom att bidra med artiklar och insändare.

I tidningen presenteras nya forskningsrön och artiklar inom cancervården liksom rapporter från de nätverk som finns inom föreningen. Du får också löpande information om kurser och konferenser.

Senast publicerad: