Styrelseledamöter

Samtliga styrelseuppdrag är ideella och alla styrelsemedlemmar arbetar på ett eller annat sätt inom cancervården.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och ytterligare sex ledamöter. Vi träffas cirka 2 -3 gånger per år för styrelsemöten och har däremellan regelbundna telefonmöten. Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområdet och arbetar tillsammans enligt de handlings- och strategiplaner som årsmötet antagit. Du kan läsa dem under Om föreningen.

Styrelsen:

Om du vill komma i kontakt till oss gör du det genom att skicka e-post till mailto:info@cancervard.se eller via direktkontakt med den styrelsemedlem som hanterar den fråga du vill ha svar på enligt nedan.

Helena Ullgren, Ordförande
Omvårdnadsansvarig, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
E-post:helena.ullgren@regionstockholm.se

Anna-Karin Ax, sekreterare
Onkologiska Kliniken, Universitetsjukhuset i Linköping
Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
E-post:anna-karin.ax@regionostergotland.se

Karina Sandström, kassör
Enheten för bröstsjukdomar
Helsingborgs lasarett
E-post:karina.sandstrom@skane.se

Inger Andersson Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhus E-post:inger.em.andersson@vgregion.se

Malin Backman
PO Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom
Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
E-post:malin.backman@regionstockholm.se

Katarina Karlsson
Onkologimottagningen
Centralsjukhuset Karlstad
E-post:katarina.karlsson@regionvarmland.se

Ulrika Persson
Strålbehandlingen
Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: ulrika.a.persson@sll.se

Bodil Westman
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
Doktorand Sophiahemmets Högskola
E-post:bodil.westman@regionstockholm.se

Linda Åkeflo
Bäckencancer rehabiliteringen
Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post:linda.akeflo@vgregion.se

Senast publicerad: