Nätverk för sjuksköterskor inom bröstcancervård

Nationella nätverket för sjuksköterskor inom bröstcancervård bildades 2001. Nätverket arbetar som en självständig, professionell grupp inom Sjuksköterskor i Cancervård. Avsikten är att nätverket ska bestå av två ledamöter från varje region och en representant för diagnostik. Ledamöterna verkar för ett nära samarbete med respektive RCC. Ledningsgruppen träffas en gång per år och har regelbundet telefonmöten. Nätverket arrangerar tillsammans med Svenska bröstcancergruppen vartannat år ett vetenskapligt möte, State of the Art Bröstcancer konferensen (SOTA).

Syfte och mål med nätverket
Arbeta för hög kvalitet av vården för patienter med bröstcancer genom att:
Fungera som en kunskapsbank för personal inom bröstcancervård genom att inhämta, utveckla och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom intresseområdet.

Deltar i arbetet med det nationella vårdprogrammet bröstcancer.

Verka för ett nationellt utbyte och samarbete inom området genom samverkan med Bröstcancerförbundet, regionala nätverk och Svenska bröstcancergruppen.

Att i framtiden verka för ett internationellt utbyte med sjuksköterskor inom bröstcancervård.

Ledningsgruppen
Södra
Karina Sandström, Kirurgi. e-post: karina.sandstrom@skane.se
Anna-Karin Åkesson e-post: anna-karin.e.akesson@skane.se

Sydöstra
Anna-Karin Ax, Onkologi. e-post: anna-karin.ax@regionostergotland.se
Cathrine Johansson, Kirurgi. e-post: cathrine.johansson@rjl.se

Västra regionen
Anna Magnander, Kirurgi e-post:anna.magnander@vgregion.se

Stockholm/Gotland
Anna Hafström, Onkologi anna.m.hafstrom@regionstockholm.se
Isabella Wassberg-Bure, Kirurgi isabella.wassberg-bure@capiostgoran.se

Uppsala/Örebroregionen
Lena Asp, Kirurgi. e-post: lena.asp@akademiska.se
Marie Bergros Falk, Onkologi. e-post: Mari.Bergros.Falk@regionsormland.se

Norra
Maria Sandberg, Kirurgi. e-post: maria.sandberg@vll.se
Jeanette Bäcklund, Kirurgi.e-post: jeanette.backlund@vll.se

Representant omvårdnadsforskning
Maria Fjell, maria.fjell@ki.se

Patientrepresentanter
Emilia Peetre, emilia.peetre@brostcancerforbundet.se
Susann Dieroff Hay, susanne.dieroffhay@brostcancerforbundet.se

 

Senast publicerad: