Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom Radioterapi

Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom radioterapi har 19 representanter från landets strålbehandlingsavdelningar. Vi är ett nätverk där vi via mailkontakt hanterar gemensamma frågor. Nätverket har stor nytta av varandras erfarenhe

Syfte/mål med nätverket:
Inhämta, utveckla och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom intresseområdet, fungerar som kunskapsbank för sjuksköterskor och annan personal samt höja kvaliteten inom strålbehandlingen och vården av patienterna.

Den som ställer en fråga till nätverket ansvarar för att göra en sammanställning av svaren som sedan skickas till alla representanter.


Kontaktperson:
Nassrin Yosefi Salekdeh E-post: nassrin.yosefi.salekdeh@akademiska.se

Senast publicerad: