Nationellt nätverk för hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS)

Hematologisjuksköterskor i Sverige är sedan 2017 ett nätverk inom Sjuksköterskor i Cancervård. Nätverket arbetar som en självständig professionell grupp inom Riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård.

Syftet med nätverket
- att erbjuda sjuksköterskor inom hematologi en mötesplats för diskussion och utbyte av kunskap gällande hematologisk omvårdnad.

Aktiviteter
Årligen återkommande utbildningsdagar tillsammans med Svensk förening för hematologi (SFH).
Skapa forum för att ”nätverka” och diskutera kring olika omvårdnadsfrågor.
Utnämning av Årets hematologisjuksköterska

Kontaktpersoner:
Inger Andersson, Leg. Sjuksköterska, FD i omvårdnad
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Sahlgrenska Universitetssjukhus
413 45 Göteborg
tel: 031-342 6823
mail: inger.em.andersson@vgregion.se

Lars Skagerlind, forskningssjuksköterska/transplantationskoordinator
Hematologiska sektionen, Cancercentrum
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Tel: 090-785 2621
E-post: lars.c.skagerlind@vll.se

Här hittar du utbildningsmaterial Öppnas i nytt fönster.

Kurs i Hematologi

Senast publicerad: