Nätverket för sjuksköterskor inom sarkomvård

Nätverket arbetar som en självständig professionell grupp inom Riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård och vill arbeta med nätverksträffar, temadagar, utbildning etc. För deltagande i nätverksträffar etc krävs det medlemskap i Riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård.


Syfte/mål med nätverket:
Fungera som kunskapsbank för sjuksköterskor och annan personal som arbetar med sarkompatienter,
Utbyta erfarenheter och idéer inom intresseområdet.
Höja kvaliteten i vården av sarkompatienter

Kontaktpersoner:
Helen Lernedal
Tfn: 08-517 72264
E-post: helen.lernedal@sll.se

Lilian Smedberg
Tfn: 08-517 73286
E-post: lilian.smedberg@sll.se

Senast publicerad: