Laura Tolboom, diplomerad sjuksköterska, 2023

Laura är specialistsjuksköterska i palliativ vård och doktorand på Mittuniversitetet.

Hon diplomeras för hennes gedigna erfarenhet som sjuksköterska inom den specialiserade palliativa vården och hennes stora driv att förbättra den palliativa omvårdnaden, både på egna arbetsplatsen inom ASIH/SSIH (numera kallad palliativ medicin) i Region Västernorrland men även till annan vårdpersonal utanför den specialiserade vården. Laura har bedrivit ett flertal förbättringsarbeten, exempelvis kring symptomskattning via IPOS samt samarbete med diakoner inom Svenska kyrkan för att tillgängliggöra samtalsstöd till patienter och närstående.

Publiceringsdatum: