Nyheter

Diplomerad sjuksköterska i palliativ omvårdnad hösten -21, Karin Lönnerberg Girau

true true true
 1. 13 november 2022 | Nyheter

  Johanna Mayer, 2022 års sjuksköterska i Palliativ omvårdnad

  Den 12 september 2022 tog föreningen SFPO- Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad, beslutet att Johanna Mayer, sjuksköterska på Byle Gård, specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning i Täby får 2022 års utmärkelse Årets Sjuksköterska i palliativ omvårdnad.  

 2. 27 oktober 2021 | Nyheter

  Carola Ludvigsson är Årets sjuksköterska i Palliativ omvårdnad 2021

  Under dessa tider är det extra betydelsefullt att lyfta sjuksköterskors viktiga arbete och i år är vi inom SFPO styrelse glada att få utse Carola Ludvigsson, distriktssjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska på SÄBO och verksamhetsutvecklare inom palliativ vård i Umeå Kommun, till 2021 års utmärkelse, Årets sjuksköterska i Palliativ omvårdnad.

 3. 03 oktober 2021 | Nyheter

  Forskningsstipendiat 2020, Susanna Böling, doktorand på Göteborgs Universitet.

  Vi gratulerar Susanna till forskningsstipendiet på 18 600 krför sitt forskningsämne Implementering av palliativ vård på sjukhus-palliativa konsultteam. Vi önskar lycka till med forskningsarbetet.

 4. 03 oktober 2021 | Nyheter

  Diplomerad sjuksköterska i palliativ omvårdnad hösten 2021, Karin Lönnerberg Girau

  Vi gratulerar Karin till diplomering i palliativ omvårdnad, hon har en lång och gedigen erfarenhet som sjuksköterska inom palliativ vård, både inom ASIH och medicinmottagning där hon vårdat patienter med KOL och hjärtsvikt.